எண் அம்மா புண்டை

எண் வீடு

எண் வீடு கிராமத்தில் உள்ளது. எங்களுக்கு தோட்டம் உள்ளது.
எண் வீட்டில் நான், என் அம்மா, அப்பா, அண்ணன், சித்தப்பா (அப்பாவின் தம்பி), சித்தி, சித்தப்பவின் மகள் (தங்கை), சித்தப்பவின் மகண் (தம்பி), அத்தை(கனவரை பிரிந்த அப்பாவின் தங்கை), அத்தை மகள் தாத்தா, பாட்டி இருப்பார்கள். வேலைக்காரார்களும் இருப்பார்கள்.

எண் வீடு தோட்டத்தில் இருக்கும், சுற்றியும் ஓலையால் வேயப்பட்ட காம்பொன்ட் இருக்கும். வெளியிலிருந்து யாரும் காம்பொன்டிர்குள் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்க முடியாது.

எண் வீட்டு குளியலறை

என் வீட்டு குளியலறை காம்பொன்டிர்குள் ஒர் திறந்த வெளி குளியலறைதான்.
அதாவாது சமையல் ரூமிலிருந்து கதவு வழியாக சென்று திறந்த வெளியில்தான் குளிக்க வேண்டும்.
யாராவது குளிப்பதை பார்க்க வேண்டுமானால் சமையல் ரூமிர்க்குள் போய் சமையல் ரூம் ஜன்னல் திறந்திருந்தால் அதன் வழியாக தான் குளிப்பதை பார்க்க முடியும்.
வெளியிலிருந்து யாரும் காம்பொன்டிர்குள் குளிப்பதை பார்க்க முடியாது

எண் வீட்டு குளியல் பழக்கம்

என் வீட்டு குளியலறையில் ஆண்கள் காலையில் குளிப்பார்கள்.
ஆண்கள் வீட்டில் இல்லாத போதுதான் பெண்கள் குளிப்பார்கள்.
இதுதான் வழக்கம். பெறும்பாலும் வீட்டு வேலைகலை முடித்து விட்டு 11 மணிக்கு மேல் தான் பெண்கள் குளிப்பார்கள்.
பல முரை மத்தியனம் தான் பெண்கள் குளிப்பார்கள். ஏதாவது காரணத்திக்காக ஆண்கள் வீட்டில் இருந்தால், சமையல் ரூம் கதவு மற்றும் ஜன்னல் சாத்தி விட்டுதான் பெண்கள் குளிப்பார்கள்.
நான் இருந்தால் சமையல் ரூம் கதவு மற்றும் ஜன்னல் சாத்தாமலெ பெண்கள் குளிப்பார்கள்,
ஆனால் எங்களிடம் குளிக்க போவதாக சொல்லிவிட்டு குளிப்பார்கள். பெண்கள் குளிக்கும் போது ஆண்கள் யாரும் தவறதலாக சமையல் ரூமிர்க்கு போகாமல் தடுப்பது எங்கள் வேலை.
நான் பெண்கள் குளிக்கும் போது சமையல் ரூமுக்கு வந்து ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்க்க மாட்டேன் எண்று எண் அம்மா, சித்தி, அத்தை போண்ற (Middle Age) பெண்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உண்டு.
ஆணால் எண் தங்கை, அத்தை மகள் போண்ற (young Age) பெண்களுக்கு முழு நம்பிக்கை கிடையாது.
அவர்கள் நான் இருந்தால் சமையல் ரூம் கதவு மற்றும் ஜன்னல் சாத்தி விட்டுதான் குளிப்பார்கள்.
பெண்கள் குளிக்கும் போது சமையல் ரூமிர்க்கு வந்து ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்க்கும் கேவலமான ஈனப்பழக்கம் எங்கள் பரம்பரைக்கே கிடையாது எண்றுதாண் நப்பபடுகிறது.

என் அம்மாவின் ஜாதகம்

என் அம்மா ஒரளவுக்கு குண்டாக இருப்பார்கள், கருப்பாக இருப்பார்கள், ஒரளவுக்கு உயராமாக இருப்பார்கள், ஒரளவுக்கு லட்சனமாக இருப்பார்கள்.

என் அம்மாவின் உடை

எண் அம்மா சேலை மட்டுதான் உடுத்துவார்கள்.
எண் அம்மா ஜாக்கட், பாடி (ப்ரா) அணியும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் (எண் சொந்தகாரிகளில் பலர் ஜாக்கட், பாடி (ப்ரா) அணியும் பழக்கம் கிடையாது).
எண் அம்மா ஜட்டி அணியும் பழக்கம் கிடையாது.
எண் அம்மா குளிக்கும் போது அம்மனமாகதாண் குளிப்பார்கள்.
இது போண்ற ஒரு தாயின் செயலை தெறிந்து கொள்ளவது எந்த மகணுக்கும் சாதார்ன விசயம்தானே.

சம்பவத்திர்க்கு முண்

நான் கோடை விடுமுரையில் வீட்டில் இருந்தேன்.
விடுமுரையில் பொழுது போகாமல் தவித்துக்கொண்டிருந்தேன்.
எண் அண்ணன், தம்பிகள், தங்கைகள் விடுமுரையில், சொந்தகாரர்கள் வீட்டிற்க்கு சென்று விட்டார்கள்.
இந்த லீவில் என்ணை சொந்தகாரர்கள் வீட்டிற்க்கு என் பெற்றொர் அனுப்பவில்லை.
காலை எழுந்தவுடன் தோட்டத்திர்க்கு சென்று உலாவுவேன்.
பிறகு வீட்டில் இருந்து கொன்டு பூக்கில் படம் பாப்பென் (அப்போது எனக்கு கதை புக் படிக்கும் பழக்கம் கிடையாது).
அந்த காலத்தில் டிவியும் கிடையாது.

அரிக்கும் காலம்

இந்த காலத்தில், எனக்கு புன்டைகள், முலைகள் பார்க்கும் அரிப்பு அதிகரித்து கொன்டு இருந்தது.
குமுதத்தில் ஜட்டி, ப்ராவுடன் ஒரு பெண்ணின் படம் கொன்ட விளம்பரத்தை கிழித்து வைத்து அவ்வபோது பாத்து சுன்ணியை சொரிந்து கொண்டிருப்பேன்.
அதுவறை புன்டைகள், முலைகள் இருக்கும் செக்ஸ் புத்தகங்களை நான் பாத்தில்லை.
ஏதாவது செக்ஸ் புக் கிடைக்குமா எண்று ஏங்கிக்கொண்டிருப்பேன். கிடைக்கவே இல்லை.
என் ஊரில் யாரிடமும் கேட்க எணக்கு பயம்.
பெண்களை (எண் அம்மா உட்பட) பாவாடை ஜாக்கட்டுடண் நான் சதார்னமா பலமுறை பாத்திருகேன்.
நான் என் அம்மா உட்பட சில பெண்கள் சேலையைத் தூக்கி ஒன்ணுக்கு போகும் போதும், லெட்டின் போயிட்டு வந்து சேலையைத் தூக்கி பொச்சு கழுவும் போதும் சூத்தை பாத்திருகேன்.
பெண்கள் (எண் அம்மா உட்பட) குளித்து விட்டு பாவாடை முலைவரை தூக்கி கட்டி, துண்டை கட்டி வெளியெ வருவதை நாண் பார்த்திருக்கிரேன்.
பெண்கள் (எண் அம்மா உட்பட) அரை முலைகலையும்(Clevage) பலமுறை பார்த்திருக்கிரேன்.

எண் அம்மா உடை மாற்றும் போது ஜாக்கட்டை கழுற்றி பிராவுடணும், திரும்பி நிண்று பிரா கழுற்றி மாற்றுவதையும், தலைக்கு மேல் மாற்று பாவாடை விட்டு இடுப்பு வரை பாவாடை வந்தவுடன், பழைய பாவாடையை கழுற்றுவதையும் நான் பார்த்திருக்கிரேன்.

ஒருமுரை அம்மா குளித்து வந்து ரூம்மில் வேறும் பாவடையோடு நின்று கொன்டு உடை மாற்றும் போது நாண் அம்மாவின் முலையை தெளிவாக பார்த்திருக்கிரேன்.

ஒருமுரை அம்மா குளித்துக் முடித்து விட்டு துன்டை மட்டும் கட்டி கொன்டு உடை எடுக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக துன்டு கழன்று விழுந்தபோது நான் அம்மாவின் அம்மணத்தை சில நொடிகள் பார்த்திருக்கிரேன்.

இது எல்லாம் தற்செயலாக நடந்தது. நாண் வேண்டுமெண்ரெ போய் பாக்கவில்லை.

இதெல்லாம் பார்த்த நான் தெளிவாகவும், முழுசாகவும் புன்டையை பார்த்ததில்லை.
எணக்கு புன்டைகள், முலைகள் பார்க்கும் அரிப்பு அதிகரித்து கொன்டு இருந்தது.
வாய்ப்பு கிடைக்காமல் தவித்து சுன்ணியை சொரிந்து கொண்டிருந்தேன்.

Comments